Quick

 • HOME

RF 케이블 어셈블리

브랜드, 가격대, 기타옵션, 선택한 옵션을 선택할 수 있는 표
가격대
  • ~
카테고리 내 검색
기타옵션
선택한 옵션

스펙서치검색

3,308개의 RF 케이블 어셈블리 관련 상품이 있습니다.

 • U.FL-LP(V)-04N1-A-(500)
  • 대리점
  • (4일~6일)

  U.FL-LP(V)-04N1-A-(500)

  Hirose Connector RF Cable Assemblies U.FL M TO OPEN ASBLY 500MM .081DIA WHITE

  6,140

  • 최소구매수량

  100개

  6,140

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 135111-01-18.00
  • 대리점
  • (4일~6일)

  135111-01-18.00

  RF Cable Assemblies SMA Blkhd Jck to SMA R/A PLG 18 inches

  29,965

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  29,965

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 135110-02-18.00
  • 대리점
  • (4일~6일)

  135110-02-18.00

  RF Cable Assemblies SMA Blkhd Jck to SMA Strg PLG 18 inches

  25,537

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  25,537

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • A-1PA-137-229B2
  • 대리점
  • (4일~6일)

  A-1PA-137-229B2

  RF Cable Assemblies AMC RAPLG JPR 1.37MM 229MM BLK U.FL Compt

  9,875

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  9,875

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 115103-15-12.00
  • 대리점
  • (4일~6일)

  115103-15-12.00

  RF Cable Assemblies BNC STRG PLUG TO BNC R/A PLUG

  26,457

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  26,457

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 2900980
  • 무료
  • 대리점
  • (4일~6일)

  2900980

  RF Cable Assemblies PSI-CAB-GSM/UMTS-5M

  88,241

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  88,241

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336320-12-0300
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336320-12-0300

  Amphenol RF RF Cable Assemblies SMA BHJkIP67RP-AMC P 1.13mm CB 300mm ExMF

  29,640

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  29,640

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336320-12-0150
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336320-12-0150

  Amphenol RF RF Cable Assemblies SMA BHJkIP67RP-AMC P 1.13mm CB 150mm ExMF

  23,900

  • 최소구매수량

  1개

  23,900

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336320-12-0100
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336320-12-0100

  RF Cable Assemblies SMA BHJkIP67RP-AMC P 1.13mm CB 100mm ExMF

  28,573

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  28,573

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336320-12-0250
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336320-12-0250

  RF Cable Assemblies SMA BHJkIP67RP-AMC P 1.13mm CB 250mm ExMF

  29,640

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  29,640

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336320-12-0050
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336320-12-0050

  Amphenol RF RF Cable Assemblies SMA BHJkIP67RP-AMC P 1.13mm CB 50mm ExMF

  25,300

  • 최소구매수량

  1개

  25,300

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336320-12-0200
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336320-12-0200

  RF Cable Assemblies SMA BHJkIP67RP-AMC P 1.13mm CB 200mm ExMF

  29,512

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  29,512

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336313-12-0050
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336313-12-0050

  RF Cable Assemblies SMA BH Jk-AMC Plg 1.13mm cable, 50 mm

  11,051

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  11,051

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336313-12-0250
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336313-12-0250

  RF Cable Assemblies SMA BH Jk-AMC Plg 1.13mm cable, 250 mm

  11,681

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  11,681

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336314-12-0050
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336314-12-0050

  Amphenol RF RF Cable Assemblies SMA RP BH Jk-AMC Plg 1.13mm cable, 50 mm

  10,030

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  10,030

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336313-12-0200
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336313-12-0200

  RF Cable Assemblies SMA BH Jk-AMC Plg 1.13mm cable, 200 mm

  11,429

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  11,429

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336314-12-0100
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336314-12-0100

  RF Cable Assemblies SMA RP BH Jk-AMC Plg 1.13mm cable, 100 mm

  11,345

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  11,345

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336314-12-0200
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336314-12-0200

  Amphenol RF RF Cable Assemblies SMA RP BH Jk-AMC Plg 1.13mm cable, 200 mm

  10,330

  • 최소구매수량

  1개

  10,330

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336319-12-0300
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336319-12-0300

  RF Cable Assemblies SMA BHJk IP67-AMC Pl 1.13mm CB 300mm ExMF

  28,225

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  28,225

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336319-12-0200
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336319-12-0200

  RF Cable Assemblies SMA BHJk IP67-AMC Pl 1.13mm CB 200mm ExMF

  27,702

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  27,702

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336313-12-0300
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336313-12-0300

  RF Cable Assemblies SMA BH Jk-AMC Plg 1.13mm cable, 300 mm

  11,948

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  11,948

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336313-12-0150
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336313-12-0150

  RF Cable Assemblies SMA BH Jk-AMC Plg 1.13mm cable, 150 mm

  10,435

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  10,435

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336313-12-0100
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336313-12-0100

  Amphenol RF RF Cable Assemblies SMA BH Jk-AMC Plg 1.13mm cable, 100 mm

  9,000

  • 최소구매수량

  1개

  9,000

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336319-12-0150
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336319-12-0150

  RF Cable Assemblies SMA BHJk IP67-AMC Pl 1.13mm CB 150mm ExMF

  27,447

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  27,447

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336319-12-0100
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336319-12-0100

  RF Cable Assemblies SMA BHJk IP67-AMC Pl 1.13mm CB 100mm ExMF

  22,778

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  22,778

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336314-12-0150
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336314-12-0150

  RF Cable Assemblies SMA RP BH Jk-AMC Plg 1.13mm cable, 150 mm

  11,653

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  11,653

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336314-12-0300
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336314-12-0300

  RF Cable Assemblies SMA RP BH Jk-AMC Plg 1.13mm cable, 300 mm

  11,948

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  11,948

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336314-14-0100
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336314-14-0100

  Amphenol RF RF Cable Assemblies SMA RP BH Jk-AMC Plg 1.37mm cable, 100 mm

  11,653

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  11,653

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336313-14-0150
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336313-14-0150

  RF Cable Assemblies SMA BH Jk-AMC Plg 1.37mm cable, 150 mm

  11,429

  (예상관세 포함가격)
  • 최소구매수량

  1개

  11,429

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

 • 336313-14-0100
  • 대리점
  • (4일~6일)

  336313-14-0100

  Amphenol RF RF Cable Assemblies SMA BH Jk-AMC Plg 1.37mm cable, 100 mm

  10,100

  • 최소구매수량

  1개

  10,100

  상품이 장바구니에
  담겼습니다.

  관심상품에
  추가되었습니다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

신규 프로젝트

프로젝트 추가

소비자가
 • 최소구매수량 : 1
총 합계
원 (vat 별도)

상품이 장바구니에
담겼습니다.

결제 및 주문

입금 계좌 안내

우리은행 1005-801-145943 (예금주 IC뱅큐)

 • 공정거래위원회
 • 홈택스
 • 연구비결제
 • 이노비즈
 • 마우저
 • 에스크로
 • 기업금융

공지사항 목록